lstd.net
当前位置:首页 >> 盘古开天地文言文朗读 >>

盘古开天地文言文朗读

数:shù,丈数.原文:天地浑沌如鸡子,盘古生其中.万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地.盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地.天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈,如此万八千岁.天数极高,地数极深,盘古极长.后乃有三皇.数起于一,立于三,成于五,盛于七,处于九,故天去地九万里.

天地混沌如鸡子,盘古生其中,万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地. 盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地.天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长 一丈,如此万八千岁.天数极高,地数极深,盘古极长.后乃有三皇.(《艺文类聚》)译文 世界开辟以前,天和地混混沌沌地成一团,象个鸡蛋一样,盘古就生在这当中.过了一万八千年,天地分开了,轻而清的阳气上升为天,重而浊的阴气下沉为地.盘古在天地中间,一天中有多次的变化,他的智慧比天还要高超,他的能力比地还要强大.天每日升高一丈,地每日增厚一丈,盘古也每日长大一丈.这样又过了一万八千年,天升得非常高,地沉得非常深,盘古也长得非常高大.天地开辟了以后,才出现了世间的三皇.

《盘古开天地》出自小学三年级语文课本 作者:佚名 很久很久以前,天和地还没有分开,宇宙混沌一片.有个叫盘古的巨人,在这混沌之中,一直睡了十万八千年. 有一天,盘古忽然醒了.他见周围一片漆黑,就抡起大斧头,朝眼前的黑

pán gǔ kāi tiān dì

盘古开天地盘古,又称盘古氏,混沌氏.是中国传说中开天辟地创造人类世界的始祖.盘古开天的记载最早见于三国时期吴国徐整著《三五历纪》:“天地浑沌如鸡子,盘古生其中.万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地.盘古在其中,一

你说的是不是7年级上册寒假语文作业35页的题目啊?是的话,发答案咯~1.结合上下文,“其”所表指类容 (1)盘古生其中,其:世界 (2)盘古在其中,其:天地2.解释下列句中加点的“日” (1).一日九变日:多次 (2)天日高一丈日:每一天3.从这则神话看,盘古有那些特征.(1).盘古与天地同时孕育 (2).盘古与天地同样生长、变化 (3).盘古比天地更加神圣 呵呵.不知道对不对咧..希望大家赞同撒~~~

天地混沌如同鸡蛋,盘古在里面,一万八千年,开天辟地,阳气清气上升为天,阴气浊气下落为地,盘古在中间,天每天都高一丈,地厚一丈,盘古也每天长大一丈,就这样一万八千年,天高的没法更高,地也不能再深了,盘古也长到头了天地混沌如同鸡蛋,盘古在里面,一万八千年,开天辟地,阳气清气上升为天,阴气浊气下落为地,盘古在中间,天每天都高一丈,地厚一丈,盘古也每天长大一丈,就这样一万八千年,天高的没法更高,地也不能再

盘古开天地的故事: 传说太古时候,天地不分,整个宇宙像个大鸡蛋,里面混沌一团,漆黑一片,分不清上下左右,东南西北.但鸡蛋中孕育着一个伟大的英雄,这就是开天辟地的盘古.盘古在鸡蛋中足足孕育了一万八千年,终于从沉睡中醒来

1、文言文“盘古开天地”:“天地浑沌如鸡子,盘古生其中.万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地.盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地.天日高一丈,地日厚

《盘古开天辟地》 天地浑沌如鸡子.盘古生在其中.万八千岁.天地开辟.阳清为天.阴浊为地.盘古在其中.一日九变.神于天.圣于地.天日高一丈.地日厚一丈.盘古日长一丈.如此万八千岁.天数极高.地数极深.盘古极长.故天去地

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lstd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com