lstd.net
当前位置:首页 >> 范字开头的七句诗词歌赋 >>

范字开头的七句诗词歌赋

《悲歌行》李白 范子何曾爱五湖,功成名遂身自退.《赠范金卿二首》李白 范宰不买名,弦歌对前楹.《留别曹南群官之江南》李白 范蠡说句践,屈平去怀王.《送单少府赴扶风》李端 范非童子,杨修岂小儿.《看水》齐己 范蠡东浮阔,灵

我不会~~~但还是要微笑~~~:)

利州南渡 温庭筠澹然空水对斜晖,曲岛苍茫接翠微.波上马嘶看棹去,柳边人歇待船归.数丛沙草群鸥散,万顷江田一鹭飞.谁解乘舟寻 范 蠡,五湖烟水独忘机.

不是仙人不得攀,不知者必有二难.不以远故改其行,不知灵药根成狗.不及汪伦送我情,不知谁是解绦人.不知身是无根物,

范水模山 比喻效法模仿他人. 范张鸡黍 范:范式;张:张劭;鸡:禽类;黍:草本植物,指黍子.范式、张劭一起喝酒食鸡.比喻朋友之间含义与深情. 范张鸡黍 fàn zhāng jī shǔ [释义] 范:范式;张:张劭;鸡:禽类;黍:草本植物,指黍子.范式、张劭一起喝酒食鸡.比喻朋友之间含义与深情.

(七言绝句)爱有千千奇异果范家仙女度悠然美言心曲求真意玉润珠圆雅韵传*严格按照诗词格律写作,合辙押韵,绝无软件生成.倾尽心力写作,但求知音,有要求可追问,满意请采纳.

无边光景一新时,无边落木萧萧下,无边丝雨细如愁,人从斜月天边去,长安水边多丽人, 一行书信千行泪,寒到君边衣到无,一曲高歌一尊酒,移舟稳卧获芦边. 夜半桥边呼孺子,人间犹有未烧书 ,花明月黯飞轻雾,今宵好向郎边去 .

范畴 fàn chóu 范围 fàn wéi 范式 fàn shì 范本 fàn běn 范金 fàn jīn 范冉 fàn rǎn 范例 fàn lì 范叔 fàn shū 范铸 fàn zhù

日字开头:《望庐山瀑布》日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川.飞流直下三千尺,疑是银河落九天. (唐 李白)快字开头:《送叶秀才》快骑璁珑刻玉羁,河梁返照上征衣.层冰春近蟠龙起,九泽云闲独鹤飞.行想北山清梦断,重游西洛故人稀.汉庭狗监深知己,有日前驱负弩归. (唐 王初)乐字开头:《奉和恩赐乐游园宴应制》乐游光地选,饮庆天从.座密千官盛,场开百戏容.绿塍际山尽,缇幕倚云重.下上花齐发,周回柳遍浓.夺晴纷剑履,喧听杂歌钟.日晚衔恩散,尧人并可封. (唐 苏)

请君待旦事长鞭,他日还辕及秋律.李贺《送沈亚之歌并序》他日差池春燕影,只今憔悴晚烟痕.王士祯《秋柳》

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lstd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com